Andning ett viktigt verktyg

28.02.2022

Djup, långsam och avsiktlig andning

Det finns ett väldigt intressant faktum som åtminstone förtjänar att övervägas: andning är en av de få kroppsliga funktioner som vi kan göra både frivilligt och ofrivilligt. Detta är en fantastisk chans att kontrollera vår kropp och förbättra vår livskvalitet, om vi utövar denna kontroll på ett smart sätt.