Reiki-idealen

  •  (modern version)

Just i dag tackar jag för alla mina välsignelser
Just idag, släpper jag all ilska  
Just idag, släpper jag all oro
Just idag, utför jag mitt arbete hederligt
Just idag är jag vänlig mot mina medmänniskor
och alla levande varelser