Komma till ro i varje steg du tar

02.03.2022


I varje steg som vi tar under dagen finns möjlighet att komma till lugn och ro.
Försök bli mer medveten om hur dina steg och rörelser avspeglar ditt sinnestillstånd och din närvaro.
Lägg märke till hur du rör dig när du går och förflyttar dig - hemma eller på arbetet.
Observera  om ditt sinnestillstånd påverkar dina rörelser.
Testa detta under en dag att gå och röra dig långsamt när du förflyttar dig - hemma eller på arbetet.  (Kan kännas svårt en stressig dag på arbetet men då är det ännu viktigare att försöka bromsa in för oftast hinner man inte mer av att stressa)

Lägg märke till hur detta påverkar ditt sinnestillstånd, din närvaro och din observationsförmåga

Var rädd om dig för det finns bara en av dig 

❤️🙏