Reiki är Kärlek

14.02.2022

Reiki är kärlek
Kärlek är helhet
Helhet är balans 
Balans är välmående
Välmående är frihet från sjukdom

/ Mikao Usui