Reikihealing 100 år

22.02.2022
För 100 år sedan grundade Dr Mikao Usui Reikihealingsystemet, Usui Shiki Ryoho Reiki
Han fick det till sig och hade inget namn för sysremet utan han beskrev det som " Min metod". Hans elever kallade det Usui Teate (te=hand, atr=beröring). Termen Reiki kom till senare, troligen av dr Haysahi som utvecklade systemet mer, som
Di Mikao Usui bad honom göra.