Solar Plexus

12.01.2022
Våra chakran i kroppen Solarplexus - Självkänsla och självförtroende finns i solarplexus (mellangärdet). Självförtroende är inget vi föds med, det är något som växer när vi lyckas. Och när vi lyckas höjer vi ribban, så att vi får något nytt att sträva efter. När avundsjukan slår till tappar vi vår egen kraft. När vi återställer solarplexus tar vi tillbaka kraften.
Bilden och text hämtad från www.kansla.nu