Tacksamhet

15.03.2022


Tacksamhet = Lycka
En långvarig Lycka kommer inifrån dig själv
Det går inte att köpa för pengar
Det som köps för pengar är en ytlig och kortvarig lycka
Tacksamhet är en otroligt hög vibration och att träna på att vara i tacksamhet dagligen är definitivt ett sätt att vara lycklig